2421057415 6980895823 Χατζηαργύρη 80, Βόλος info@onmadesignstudio.gr
hero image


 

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Αρχιτεκτονικό γραφείο - Γκούμας Λουκάς - Ντούτση Γεωργία - Αρχιτέκτονας - Βόλος Μαγνησία

 

 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Onma Design Studio, εξειδικεύεται στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Το Π.Ε.Α. είναι ένα σημαντικό διαπιστευτήριο που παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κτιρίων. Μέσω του Π.Ε.Α., παρουσιάζονται τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα βελτίωσης που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το γραφείο μας έχοντας συμμετάσχει τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή ποικίλων έργων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, που καλύπτουν το φάσμα από την αστική σχεδίαση μέχρι τον αναπτυσσόμενο τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της βιωσιμότητας στην κατασκευή, έχει αποκτήσει εκτενή εμπειρία στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την ορθή επιλογή υλικών.
Με βάση την εμπειρία και την αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών του, το Onma Design Studio αναδεικνύεται ως ένα αξιόπιστο και καινοτόμο γραφείο στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της ενεργειακής αναβάθμισης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που ενσωματώνουν την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Η ομάδα του Onma Design Studio, με έδρα την πόλη του Βόλου, αναλαμβάνει την κατάρτιση των Π.Ε.Α. για κτίρια σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές του Κ.Εν.Α.Κ. και παρέχοντας στους πελάτες του εξειδικευμένες συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους.